THÔNG BÁO-BHYT HỌC SINH

THÔNG BÁO-BHYT HỌC SINH

THÔNG BÁO Nhà trường đã hoàn thành danh sách học sinh tham gia BHYT  năm họ: 2016- 2017 Tổng số học sinh tham…
kế hoạch tuần 16

kế hoạch tuần 16

KẾ HOẠCH TUẦN  16 – Từ 05 đến 11/12/2016           ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TUẦN 15:
kế hoạch công đoàn

kế hoạch công đoàn

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 12 Kết quả công tác tháng 11. 1.CĐ với công tác chuyên môn.
kế hoạch tháng 12

kế hoạch tháng 12

Kế hoạch 1.1. Mục đích, yêu cầu * Mục đích: – Triển khai các hoạt động giáo dục nhà trường trong tháng 12 – Đánh giá các hoạt động giáo dục nhà trường trong tháng 12 – Duy trì và ổn định nề nếp dạy…