CÔNG VĂN BHYT HỌC SINH MỚI

BẢO HIỂM XÃ HỘI SƠN LA RA QUYẾT ĐỊNH HỖ TRỢ THÊM 20% PHÍ BẢO HIỂM CHO HỌC SINH SINH VIÊN THAM GIA BHYT TỪ NĂM 2017. Tải văn…

THÔNG BÁO-BHYT HỌC SINH

THÔNG BÁO Nhà trường đã hoàn thành danh sách học sinh tham gia BHYT  năm họ: 2016- 2017 Tổng số học sinh tham…