TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

CV-số-124. Trợ giúp pháp lý Luật trợ giúp pháp lý . 2006 NGHỊ ĐỊNH 144 về trợ giúp pháp lý 2017

THÂM NIÊN NGHỀ 2018

BB NÂNG THÂM NIÊN (LÝ) 18 NÂNG TN GV 2018 THCS PHIÊNG LUỒNG. QĐ NÂNG THÂM NIÊN (LÝ) 18

GIAO LƯU VĂN NGHỆ NHÂN NGÀY 20/10

Trong không khí thi đua chào mừng  ngày  phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, hòa chung cùng với niềm vui, niềm phấn khởi, tự hào của các tầng lớp phụ nữ. Trường THCS Phiêng Luông cùng…

CÔNG VĂN BHYT HỌC SINH MỚI

BẢO HIỂM XÃ HỘI SƠN LA RA QUYẾT ĐỊNH HỖ TRỢ THÊM 20% PHÍ BẢO HIỂM CHO HỌC SINH SINH VIÊN THAM GIA BHYT TỪ NĂM 2017. Tải văn…