KH GIÁO DỤC ATGT NH 2017 – 2018

Tháng Chín 21, 2017 2:46 chiều

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông

Năm học 2017-2018

         Thực hiện CV số 1134/SGDĐT-GDTrH ngày 13.7.2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo sơn La; CV số 466/PGD&ĐT ngày 18.9.2017 của Phòng giáo dục và Đào tạo Mộc Châu về triển khai công tác giáo dục ATGT cấp THCS năm học 2017-2018

          Trường THCS Phiêng Luông xây dựng Kế hoạch như sau:

KH GD ATGT NH 17-18. THCS Phiêng Luông