HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Tháng Mười 4, 2017 6:30 sáng

Ngày 23.8.2017. Trường THCS Phiêng Luông tổ chức thành công Hội nghị Công chức, viên chức năm học 2017 – 2018.

Tại hội nghị  nhà trường tập chung thảo luận về các giải pháp nâng cao chất lượng học sinh toàn diện. Tập thể nhà trường thống nhất cao với các chỉ tiêu và cùng chung tay phấn đấu để đạt chỉ tiêu đã đăng lý với Phòng giáo dục.

Cụ thể: 

1. Về Hạnh kiểm: 

– HK Tốt: 73,5%

– HK Khá: 25%

– HK Trung bình: 1,5% 

2. Về học lực:

– Học sinh khá giỏi: 46%;

– Học sinh TB: 53,5%

– Học sinh yếu: 0,5%

 

IMG_20170923_075226  IMG_20170923_075417_1 IMG_20170923_075919 IMG_20170923_075941 IMG_20170923_080214 IMG_20170923_080216 IMG20170923075707 IMG20170923075708 IMG20170923075710 IMG20170923080414 IMG20170923080415 IMG20170923080417