TỔ CHỨC CHIA TAY GIÁO VIÊN NGHỈ HƯU

Tháng Mười 4, 2017 6:00 sáng

Ngày 01/08/2017. Nhà trường cùng công đoàn tổ chức gặp mặt, chia tay cô Nguyễn Thị Hà nghỉ hưu theo đúng chế độ từ ngày 01/07/2017.

IMG_20170801_104342 IMG_20170801_104606 IMG_20170801_104646